Грецька мова


Послуги Центру перекладу «Алеско» з грецькою мовою:

 • Письмовий переклад документів з української мови грецькою мовою
 • Письмовий переклад документів з грецької мови українською мовою
 • Письмовий переклад документів з російської мови грецькою мовою
 • Письмовий переклад документів з грецької мови російською мовою
 • Письмовий переклад документів з грецької мови іншими мовами (за запитом)
 • Письмовий переклад документів з інших мов грецькою мовою (за запитом)
 • Нотаріальне засвідчення письмових перекладів з грецької мови
 • Нотаріальне засвідчення письмових перекладів грецькою мовою
 • Засвідчення перекладів печаткою Центру перекладу «Алеско»
 • Усний послідовний переклад у мовній парі українська-грецька-українська
 • Усний послідовний переклад у мовній парі російська-грецька-російська

Вартість послуг залежить від низки факторів, тому визначається індивідуально.

Послуги надають винятково професійні перекладачі.

Діють правила і порядок надання послуг, визначені Публічною офертою та Регламентом надання послуг.


Грецька мова — одна з мов індоєвропейської сім’ї, входить до складу балканської мовної групи. Є офіційною мовою Греції, а також розповсюджена в Південній Албанії, Єгипті, Італії, островах Крит і Кіпр. Загалом у світі нею користуються приблизно 12,5 мільйонів осіб. Абетка — грецькою графікою.

Грецька виникла у ХIV–VIII століттях до нашої ери. Тоді панували різного типу діалекти. Перше письмо грецькою мовою знайшли в м. Мікени. Загальна грецька мова сформувалася в IV–I ст. до н.е. й мала назву «койне», була мовою торгівлі та міжнародного (у розумінні того часу) спілкування. Базою для офіційної мови Греції став її еллінський варіант.

Грецька мова — це синтез історичної та фонематичної орфографії. Відповідність між звуками та їх графічним вираженням (графемою) однозначна, але деякі з голосних фонем можуть писатися різним чином. Саме в грецькій мові з’явилися відомі нам дифтонги th, рh, сh (φιλоσоφоς philosophus, σχоληschola). Назви літер грецького алфавіту «альфа» з’явилася від ханаанського aleph (бик), а «бета» — від beth (будинок). Цікавим є наголос, що подібний до українського, самі греки називають його приспівом, бо наголошений голосний завжди вимовляється на тон вище. А взагалі у грецькій аж три типи наголосів: гострий, огорнений та тупий. Іменники відмінюються, як в українській мові. У грецькій збереглася особлива числова форма двоїна (на позначення двох предметів), що зближує грецьку зі старослов’янською мовою. До речі, форми двоїни є й в українській мові в закінченнях певних слів — очима, плечима. Дієслова мають при собі визначені артиклі й не мають «чистої» початкової форми (інфінітива). Порядок слів у реченні фіксований: на початку речення ставлять підмет, а наприкінці речення — присудок.

Сьогодні грецька є мовою-фундатором філософії, філології, фармакології та медицини. Давньогрецька міфологія стала основою світової культури та світогляду. З грецької мови перекладені твори Геродота, Гесіода, Есхіла, Софокла, Аристофана, Аристотеля, Гомера. Проте, незважаючи на внесок грецької в світову історію, ця мова занепадає і через кілька десятків років може поповнити список «мертвих мов», як латинська та тасманійська.